Obchodné podmienky - Kattys-handmade

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Základné pravidlá nákupu
 • Stránka www.kattys-handmade.eu slúži ako katalóg, v  ktorom si môžete prezrieť moju doterajšiu prácu. V prípade záujmu o výrobu oznámenia alebo iného produktu z katalógu (stránky) ma prosím kontaktujte  mailom na kattys-handmade@centrum.sk alebo na telefonnom čísle 0907 230 457.
 • Detaily objednávky dohodnem s každým zákazníkom zvlášť na základe mailovej komunikácie alebo telefonicky.
 • Všetky objednávky sú považované za záväzné.
 • V prípade porušenia obchodných  podmienok, si vyhradzujem právo objednávku bez udania dôvodu zrušiť a  ukončiť spoluprácu s firmou alebo súkromnou osobou, ktorá bude za  porušenie zodpovedná.
 • Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto nákupným poriadkom a reklamačným poriadkom.

2. Výber tovaru
 • Kompletný katalóg tovaru najdete v hornej časti stránky.
 • Ku každému produktu je priradené číslo, ktoré je nutné uviesť pri všetkých spôsoboch komunikácie.

3. Spôsob platenia
 • Platbu za tovar je možné uskutočniť iba vopred, a to prevodom/vkladom na účet.

4. Doprava tovaru, ceny za poštovné a balné.
 • Na odosielanie menších zásielok využívame služby pošty, väčšie zásielky zasielame kuriérom.
 • Zásielka je odosielaná doporučene.
 • Za zásielky zasielané poštou doporučene zaplatíte poštovné a balné v jednotnej hodnote 2,5 €,  
 • za zásielky zasielané kuriérom zaplatíte poštovné a balné v hodnote 6,30 €.

5. Úhrada objednávky a dodacie podmienky
Bankový prevod
- je spôsob úhrady, kedy je tovar platený pred  jeho odoslaním zákazníkovi, vložením alebo poslaním odpovedajúcej  čiastky (cena tovaru + poštovné a balné) na náš účet. V prípade, že  budete platbu prevádzať iným spôsobom ako cez internet banking, pripočítajte si k celkovej sume objednávky všetky poplatky spojené s vkladom.
Postup:

 • Všetky objednávky sa realizujú zaslaním mailu na:  kattys-handmade@centrum.sk
 • Po prijatí Vašej objednávky bude táto hneď spracovaná a na Vašu E-mailovú adresu Vám bude doručená informácia o jej potvrdení.  
 • Pokiaľ je objednávka v poriadku a je potvrdená, uhraďte prosím uvedenú čiastku do 3 pracovných dní.
 • Pri úhrade bankovým prevodom uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko, ako variabilný symbol uveďte číslo Faktúry, ktorá Vám bude zaslaná mailom spolu s potvrdením objednávky.
 • Platby v SR preveďte na účet v Raiffeisen bank:  8017075451/ 1100.
Tovar je balený a následne odosielaný ihneď po potvrdení a zaplatení objednávky, alebo v termíne podľa dohody na základe telefonickej alebo písomnej (mailom)
(informácia o potvrdení a odoslaní objednávky je zasielaná na e-mailovú adresu, ktorú Ste uviedli pri zadaní objednávky). Pokiaľ  by nebolo možné objednávku odoslať v stanovenom termíne bude zákazník  okamžite informovaný prostredníctvom e-mailu alebo na tel. čísle  uvedenom v objednávke a bude mu ponúknuté riešenie danej situácie. O  termíne odoslania sa môžete informovať aj na:   kattys-handmade@centrum.sk

6. Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru
 • Zrušenie objednávky je možné v týchto prípadoch:
- tovar nie je momentálne možné vyrobiť,
- jedná sa o falošnú alebo nekompletnú objednávku.
 • Zákazník je vždy informovaný na ním  zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo o dôvode zrušenia  objednávky a je mu ponúknuté riešenie vzniknutej situácie.
 • Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar Ste povinný vrátiť neporušený.
 • V prípade porušenia obchodných  podmienok alebo zneužitia nášho systému si vyhradzujeme právo objednávku  zrušiť bez udania dôvodu a ukončiť spoluprácu s firmou alebo súkromnou  osobou, ktorá bude za porušenie/zneužitie zodpovedná.

7. Ochrana osobných údajov
 • Osobné údaje sú považované za dôverné informácie a nebudú poskytnuté tretím osobám.
 • Vyhradzujeme si právo použiť osobné  údaje pre pravidelné zasielanie informácií o akciách, ktoré aktuálne  prebiehajú. Zákazník môže prejaviť prianie, aby mu tieto informácie  neboli zasielané, ktoré bude rešpektované.

8. Reklamačný poriadok
 • Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, a to 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné a skryté chyby tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s funkčnosťou tovaru, jeho užívaním a estetickými vlastnosťami.
 • Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu hneď po jeho prevzatí, čím sa rozumie predanie tovaru dopravcom zákazníkovi.
 • Pri reklamácii zakúpeného tovaru je  nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal alebo predložil všetky listiny,  ktoré mu boli predané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky (dodací  list, faktúra,…). Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade, že vracia  predávajúcemu chybný tovar, ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od  predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zaslané formou  e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim.
 • Cestu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí zákazník, cestu opraveného tovaru k zákazníkovi hradí predávajúci.
 • V závislosti na druhu závad a za  podmienok stanovených obecne záväznými predpismi, má kupujúci možnosť sa  v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol vymenený za tovar  nový alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať o vrátenie kúpnej  ceny.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného zaobchádzania s tovarom.
 • Reklamovaný tovar je zákazník povinný zaslať na adresu:

  Kattys-handmade
 • Mgr. Katarína Solivajsová, Potočná 3, 97675  Jasenie
Obchodné podmienky platné od 27.6.2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky